Algemene Huurvoorwaarden

De Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin er sprake is van verhuur van (delen van de) accommodatie en verhuur, levering, ter beschikking stellen van aanvullende producten en/of diensten. GelreDome verwerpt hiermee uitdrukkelijk Algemene (inkoop-)voorwaarden van wederpartijen en/of bepalingen in standaardovereenkomsten van wederpartijen die strijdig zijn met De Algemene Huurvoorwaarden van GelreDome.

Algemene Inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin er sprake is van inkoop van een product, dienst of anderszins door GelreDome. GelreDome verwerpt hiermee uitdrukkelijk Algemene (verkoop-)voorwaarden van wederpartijen en/of bepalingen in standaardovereenkomsten van wederpartijen die strijdig zijn met De Algemene Inkoopvoorwaarden van GelreDome.

GelreDome Huisreglement

Het GelreDome Huisreglement is van toepassing op het gedrag van bezoekers, huurders etc. niet alleen in GelreDome maar ook op het buitenterrein, dan wel door GelreDome gebruikte en/of ingehuurde terreinen.