Deze website, http://www.gelredome.nl wordt beheerd door B.V. Exploitatiemaatschappij GelreDome (“GelreDome”). De navolgende voorwaarden zijn van toepassing.

Door deze website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en anderzijds deze voorwaarden zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de verstrekte informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en op eigen risico.

Ondanks het feit dat GelreDome zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan GelreDome niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie.

GelreDome beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

GelreDome kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de verstrekte informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

GelreDome, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s). Deze informatie is toegestaan voor privé-gebruik, maar mag niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de gebruikelijke toestemming van de copyrighthouder. Op de informatie op deze site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.