In deze Privacy policy wordt omschreven hoe B.V. Exploitatiemaatschappij Gelredome – handelend onder de naam Gelredome (hierna: BVEG) omgaat met de persoonlijke informatie van bezoekers van websites van BVEG, waaronder www.gelredome.nl en www.wallet.gelredome.nl (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).
BVEG is gevestigd aan de Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem, KvK nummer 09094652. BVEG kan via de formulieren op de website en voor het activeren of opladen van de Wallet (betaalkaart)  gegevens verwerken, zoals voornaam, achternaam,  adres, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, IBAN en andere informatie die je zelf aan BVEG verstrekt.
 


Doeleinden


BVEG kan jouw gegevens onder meer gebruiken:

 • om te reageren op verzoeken via de webformulieren;
 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van concerten en andere evenementen in de meest ruime zin
 • voor het beheer van haar klantenadministratie; 
 • om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen die in GelreDome worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
 • om je informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van GelreDome;
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter uitvoering van marktonderzoeken;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites;
 • om eventuele klachten te behandelen;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

 

Bezoekgegevens en cookies

BVEG houdt algemene bezoekgegevens bij van haar websites. Zo kan het IP-adres van je computer en gegevens die de browser van de gebruiker meestuurt, worden geregistreerd. Je bezoekgegevens worden gebruikt voor statistische analyses. In sommige gevallen worden deze en andere gegevens van uw computer verwerkt door middel van cookies of vergelijkbare techniek, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden door derden.

Meer informatie over het cookiegebruik

 

Gegevens wijzigen


Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van BVEG (of haar opdrachtnemers of samenwerkingspartners) ontvangt, heb je ook de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglist. Als je je afmeldt, zul je van BVEG (of haar opdrachtnemers of samenwerkingspartners) geen informatie meer ontvangen.

 

Beveiliging

BVEG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens

Wij kunnen je gegevens verstrekken aan de met ons gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening of de andere genoemde doeleinden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals sponsors van GelreDome) waarvan hyperlinks op de websites staan. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. BVEG is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen.

Bewaartermijn

BEVG bewaart je persoonsgegevens zolang als nodig is voor genoemde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of zolang als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

BVEG kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Policy. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid op de website te lezen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Rechten en vragen

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Dit verzoek of vragen over deze Privacy Policy kun je per e-mail richten aan info@gelredome.nl of per post aan:GelreDome

Postbus 1187
6801 BD Arnhem